FAQ

Veelgestelde vragen

Algemeen

 1. Plaats de kassa en/of printer altijd op een stevige, stabiele ondergrond
 2. Zorg dat de kassa altijd een eigen stroomgroep heeft om storingen te voorkomen door piekspanningen van bijvoorbeeld een koeling
 3. Blokkeer nooit de ventilatieopeningen van het systeem
 4. Klem de stroomkabel nooit af
 5. Vermijd het gebruik van de kassasystemen in de buurt van water of warmtebronnen
 6. Vermijd het gebruik van de kassasystemen in direct zonlicht of in de regen
 7. Gebruik de aan/uit knop alleen als het aan-/uitschakelen niet meer softwarematig lukt
 8. Lees altijd uitvoerig de bijgeleverde handleiding(en). Heeft u geen handleiding (meer), neem dan contact op met onze helpdesk (036 5364169)
 1. Bonrollen kunt u bestellen bij De Haan IT Nederland B.V.
 2. Schakel bij het vervangen van een bonrol de printer en/of kassa altijd helemaal uit
 1. Beweeg het hendeltje in de uitsparing aan de onderkant van de geldlade.
 1. Schakel altijd eerst de kassa uit en haal de stekker(s) uit de wandcontactdoos
 2. Haal uw kassa nooit uit elkaar om deze te reinigen
 3. Gebruik voor het reinigen van het kasregister een licht vochtige zachte doek
 4. Gebruik nooit water of vluchtige chemicaliën zoals thinner, benzine of alcohol
 5. Laat nooit metalen voorwerpen in het kasregister of in de printer vallen, dit kan kortsluitingen in uw kasregister veroorzaken
 6. Plaats de kassa nooit direct op de kassalade; de bewegingen van het openen en sluiten van de kassa kunnen de levensduur van het systeem verkorten.

De populaire Museumkaart wordt per 1 juli aanstaande wegens succes in prijs verhoogd. Van € 49,95 naar € 54,95 voor volwassenen; van € 25,00 naar € 27,50 voor jongeren t/m 18 jaar. In de losse verkoop blijft de kaart € 4,95 duurder door administratiekosten. (bron; Museumvereniging)

Wij hebben hieronder twee verkorte handleidingen geplaatst waarmee u zelf eenvoudig de prijzen voor de Museumkaart kunt aanpassen.

 1. Hoe kunt u dit wijzigen in onze Wincash Software applicatie: Download PDF bestand
 2. Hoe kunt u dit aanpassen in onze Elli Webbased Software: Download PDF bestand

Let op; de prijzen zijn afkomstig van de Museumvereniging. De Haan IT Nederland B.V. BV is niet verantwoordelijk voor eventueel foutief gepubliceerde prijzen.

 1. Zorg ervoor dat het papier op de juiste manier in de printer is geplaatst
 2. Thermisch papier heeft de eigenschap om maar aan één kant bedrukt te kunnen worden. Indien het papier er verkeerd om in wordt geplaatst, zal er niets op de bon verschijnen. Kras met een muntje over het papier om te controleren of het op de juiste manier geplaatst is.

Pinnen lukt wel, chippen niet

 1. Haal de stekker onder in de terminal eruit en plaats de stekker vervolgens na 10 seconden weer terug.

Pinbetaling komt met melding ‘Collectie’

 1. Druk op de onderste balk in het registratiescherm.
 2. Kies voor ‘EFT opties’, vervolgens ‘ChipKnip’ en dan ‘Collectie’.
 3. Kies hierna voor ‘Direct’.

Pinbetaling komt met melding ‘print einde dag’

 1. Druk op de onderste balk in het registratiescherm, kies voor EFT opties, daarna totalen en kies daarna voor einde dag.
 2. Betaalperiode (voor de Pin is dat de periode sinds de laatste afmelding en voor de Chip is dat de periode sinds de laatste Collectie).

Pinbetaling komt met melding ‘geef herprint’

 1. Druk op de onderste balk in het registratiescherm.
 2. Kies voor EFT opties, daarna pin.
 3. Kies daarna voor herprint.

PI-MOD software

 1. Controleer of alle apparatuur op het netwerk is aangesloten
 2. Controleer of de bestanden zijn gewist
 3. Controleer of de installatie op de juiste manier is verlopen
 1. Controleer de Baudrate (kassa mode 11)
 2. Controleer de Compoort (kleine 1, grote 2)
 3. Controleer of de Modem goed is aangesloten
 4. Controleer het kassanummer
 5. Controleer of de modem in het filiaal niet uit staat
 6. Controleer of de kassa niet uit staat
 7. Controleer of kabel niet defect is
 1. U probeert een gegeven aan te maken met hetzelfde nummer. Bijvoorbeeld een artikel met een nummer dat al bestaat.
 1. Controleer of u het juiste wachtwoord hebt ingevoerd
 2. Controleer of de CapsLock niet aan staat
 1. Zorg ervoor dat het programma altijd op de juiste manier wordt afgesloten

PI-printers

 1. Controleer of de printer aan staat
 2. Controleer of de stekker van de printer in de wandcontactdoos zit
 3. Controleer of de kabel van de eventuele printervoeding in de printer zit
 4. Controleer of de printer goed op de kassa is aangesloten
 5. Controleer of het papier niet vast zit
 6. Controleer de status van de bon; is deze niet in de kassa zelf uitgeschakeld?

 

 1. Schakel eerst de printer uit
 2. Til het deksel van de printer op en kantel de printerkap naar achteren
 3. Til het ijzeren gedeelte van de printer op, vlak voor de bonrol. Dit deel kantelt automatisch naar voren
 4. Aan de linkerkant ziet u een wit draaiwieltje en een gekleurd hendeltje. Haal het hendeltje omhoog. Hierdoor komt het papier vrij en kunt u de rest van het nog aanwezige papier verwijderen
 5. Maak aan het begin van de kassarol een rechte kant
 6. Leg de nieuwe rol op zijn plaats. Zorg dat u de rol zodanig plaatst dat u in de rol kunt kijken. De rol moet van u af rollen
 7. Plaats het begin van de papierrol onder het zwarte asje
 8. Draai met behulp van het witte draaiwieltje het papier door de printer heen
 9. Plaats het gekleurde hendeltje weer op zijn plaats
 10. Kantel het ijzeren gedeelte van de printer weer terug. Zorg er hierbij voor dat het papier door de geleidegleuven loopt
 11. Sluit de kap weer
 12. Schakel de printer weer aan
 13. Met de toets [<-] op het toetsenbord kan het papier automatisch doorgevoerd worden
 1. Schakel eerst de printer uit
 2. Druk de knop op de printer in en de deksel klikt open
 3. Verwijder eventueel nog aanwezig papier
 4. Leg de bonrol op zijn plaats. (let op: het papier komt van onderaf)
 5. Sluit het deksel en zorg dat het papier uit de printer steekt
 6. Schakel de printer weer aan
 7. Druk op de druktoets aan de voorkant, het papier wordt automatisch door de printer gevoerd
 1. Schakel eerst de printer uit
 2. Open de afdekplaat van de printer door de blauwe knop aan de zijkant naar voren te schuiven
 3. Verwijder de papierrol
 4. Verwijder het eventueel nog aanwezige papier
 5. Plaats de papierrol terug in de printer (let op: het papier komt van onderaf)
 6. Sluit de afdekplaat van de printer, zorg dat deze goed gesloten is!
 7. Schakel de printer weer aan
 1. Schakel eerst de kassa uit en haal de stekker(s) uit de wandcontactdoos
 2. Als u de kassa ondersteboven houdt zitten, links de ronde DIN-connectors
 3. De printer moet worden aangesloten op de laatste connector aan de linkerkant

PI-systemen

Er is nauwelijks iets te zien op het display

 1. Gebruik het kartelwieltje aan de rechterkant van de kassa om de helderheid van het display in te stellen

Hoe kan ik het beeldscherm kalibreren?

 1. Schakel eerst de kassa uit
 2. Plaats de nulsleutel tegen het aanmeldpunt
 3. Schakel de kassa ondertussen weer aan
 4. Kies voor de knop ‘kalibreren’ (dit kan even duren)
 5. Volg het ‘touch’ kruisje over het gehele scherm (iedere keer precies in het midden)
 6. De kassa verlaat dit scherm als het gehele proces voltooid is

Het beeldscherm is zwart

 1. Controleer of de stekker van de kassa in de wandcontactdoos zit
 2. Controleer of de kassa aan staat
 3. Controleer of de kabel van de voeding in de kassa zit

Kassa is vastgelopen (bijvoorbeeld bij volgelopen journaal)

 1. Nulsleutel tegen aanmeldpunt houden • Kassa uit- en inschakelen
 2. Nulsleutel tegen aanmeldpunt houden totdat scherm ‘snelheid’ verschijnt
 3. Druk de knop ‘retour systeem’ in om in het systeemmenu te komen
 4. >> exec >> 12 >> valid >> run

Pin & Chip

 1. Druk op de onderste balk in het registratiescherm.
 2. Kies voor ‘EFT opties’, vervolgens ‘ChipKnip’ en dan ‘Collectie’.
 3. Kies hierna voor ‘Direct’.
 1. Druk op de onderste balk in het registratiescherm.
 2. Kies voor EFT opties, daarna pin.
 3. Kies daarna voor herprint.
 1. Druk op de onderste balk in het registratiescherm, kies voor EFT opties, daarna totalen en kies daarna voor einde dag.
 2. Betaalperiode (voor de Pin is dat de periode sinds de laatste afmelding en voor de Chip is dat de periode sinds de laatste Collectie).

POS-systemen

 1. Wijzig de helderheid van het beeldscherm
 2. Verzekert u zich ervan dat de kassa niet in de zogenaamde spaarstand staat
 1. Kijk of het scherm niet al maximaal gekanteld is.
 2. Kijk of de beschermkap aan de achterkant op de juiste plaats zit en de hendeltjes aan weerszijden van de kap naar beneden wijzen.
 1. Controleer of de stroomkabel goed is aangesloten, zowel in de kassa als in de wandcontactdoos.
 1. Neem meteen contact op met onze helpdesk. Er zal een monteur langs moeten komen om de oorzaak vast te stellen en het eventuele probleem te verhelpen.
 1. Windows moet opnieuw worden geïnstalleerd. Neem meteen contact op met onze helpdesk.

Tijdens het opstarten verschijnt een foutmelding en de kassa start vervolgens niet verder op?

 1. Noteer de foutmelding zo goed en gedetailleerd mogelijk. Neem vervolgens contact op met onze helpdesk.
 2. Aan de hand van de melding kunnen we kijken of een monteur ter plaatse moet komen.

Win€ash-printers

 1. Controleer of de printer aan staat
 2. Controleer of de stekker van de printer in de wandcontactdoos zit
 3. Controleer of de kabel van de eventuele printervoeding in de printer zit
 4. Controleer of de printer goed op de kassa is aangesloten
 5. Controleer of het papier niet vast zit
 6. Controleer of het laadklepje van de printer goed gesloten is
 7. Controleer de status van de bon; is deze niet in de kassa zelf uitgeschakeld?
 1. Schakel eerst de printer uit
 2. Til het deksel van de printer op en haal de bonrol uit de printer
 3. Verwijder al het overbodige papier
 4. Plaats de bonrol opnieuw in de printer
 5. Sluit het deksel van de printer en zet de printer weer aan
 1. Controleer of de printer actief staat
 2. Klik in het registratiescherm op het rode vraagteken linksonder
 3. Klik op de rode printerknop en daarna op printer test

Win€ash-software

 1. Klik op het haantje in het blauwe hoofdscherm en sluit Win€ash af zodat u op het bureaublad van Windows terecht komt.
 2. Op het bureaublad klikt u het programma CashUtil (icoontje; een paraplu) aan.
 3. Klik eerst op de 1e optie Clean, vervolgens op de optie Repair en Start.
 4. Nadat de reparatie is uitgevoerd moet Win€ash weer opnieuw worden gestart.

De kassa reageert niet en de volgende melding is op de kassa verschenen: Doorgaan zonder deze kassa?

 1. De kassa die niet reageert, moet netjes worden afgesloten en weer opnieuw worden opgestart.
 2. Klik, nadat de kassa weer is opgestart, de CLR toets aan op het toestel waarop de melding verschenen is.

De hierboven beschreven oplossing heeft niet het gewenste effect?

 1. Druk op OK om de kassa te ontkoppelen, voer het master wachtwoord in en ga naar de statusbalk onderin het registratiescherm.
 2. Klik op het uitroepteken en koppel de kassa weer.
 1. Ga naar X/Z rapport. Bij Journaal kunt u de bonnen per periode bekijken.
 1. Indien u links onderin het scherm een rood uitroepteken in de statusbalk ziet staan, betekent dit dat er een storing is met de printer en/of het netwerk.
 1. klik hier voor een korte handleiding om uw BTW van 6% naar 9% aan te passen in Wincash en/of Voorraad applicatie.
 1. Klik op afdrukken en voordat u op OK drukt, selecteert u de optie ‘naar bestand’ en vult u de locatie in waar het bestand opgeslagen dient te worden.
 1. Klik op het haantje in het blauwe hoofdscherm en sluit Win€ash af zodat u op het bureaublad van Windows terecht komt.
 2. Op het bureaublad klikt u het programma CashUtil (icoontje; een paraplu) aan.
 3. Klik eerst op de 1e optie Clean, vervolgens op de optie Repair en druk dan op Start.
 4. Start Win€ash opnieuw op nadat de reparatie is uitgevoerd.
 5. Maak nu opnieuw een Z-uitdraai.
 1. Is tijdens een pintransactie de communicatie tussen kassa en de terminal verbroken? Dan dient de eerstvolgende keer een herprint opgevraagd te worden, om de resultaten van de laatste transactie uit te printen, alvorens een nieuwe transactie kan worden uitgevoerd.
 1. Indien de bonprinter eerst wel normale regels print en na een tijdje niet meer dan is waarschijnlijk het vinkje DSR/DTR (bij printerinstellingen) niet geselecteerd.
 2. Indien de bonprinter direct vreemde tekens print dan staat waarschijnlijk de Baudrate (bij printerinstellingen) niet goed.