Over ons

Algemene informatie over De Haan IT Nederland B.V.

Ons doel: data bundelen, handelingen automatiseren & eenvoudig maken.

De Onderneming:

De onderneming is met ca. 30 medewerkers een kleine, dynamische onderneming. De teamspirit is groot, waarbinnen iedereen zijn eigen functie heeft. De organisatie werkt professioneel en biedt alle ruimte voor creativiteit. De sfeer is informeel. Successen worden gezamenlijk gedeeld, bij tegenslag draagt iedereen bij om er alsnog een succes van te maken.

Sinds 1 juli 2016 is De Haan IT Nederland B.V. eigendom geworden van een nieuwe moeder: De Haan IT Nederland B.V. IT International B.V., die op haar beurt weer eigendom is van Groupe Cullinan SA, gevestigd in Zwitserland.
Deze stap is genomen om De Haan IT Nederland B.V. alle vrijheid te geven zich maximaal te kunnen ontplooien. En daarmee is een nieuw fase van De Haan IT Nederland B.V. ingegaan. Een fase die zich zal kenmerken door een focus op:
I:    Een sterke (internationale) groei en een
II:    Professionalisering van de organisatie.

Binnen De Haan IT Nederland B.V. liggen de ambities hoog. Het eerste halfjaar 2016  is afgesloten met een sterke groei ten opzichte van het eerste halfjaar 2015 (+ 24 %).  Ook de vooruitzichten voor het tweede halfjaar zijn goed.

Als De Haan IT Nederland B.V. gaan we ons de komende jaren sterk internationaliseren, nadat de afgelopen jaren al stappen zijn gezet in Duitsland, België en Frankrijk.
De nieuwe structuur geeft daar ook alle ruimte voor. Niet alleen is het eigen vermogen van De Haan IT Nederland B.V. B.V. met de overname aanzienlijk versterkt, ook is er gelijk gekozen voor een internationale structuur.

Software die de hardware tot leven brengt

Met de overname door De Haan IT Nederland B.V. IT International B.V. is ook onze naam gewijzigd van De Haan IT Nederland B.V. B.V. in De Haan IT Nederland B.V. IT Nederland B.V. (het KvK-nummer is hierbij gelijk gebleven). De nieuwe structuur zal nog in juli 2016 volledig zijn afgerond.
We gaan daarmee definitief verder dan Nederland: de markt wordt primair Europa, met een focus op Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Maar uiteraard ook aandacht voor alle andere Europese landen. En ook buiten Europa gaan we de eerste stappen zetten (Midden Oosten, Verre Oosten). Dat zal andere eisen stellen en inspanningen vergen van onze Afdeling Commercie. Hier zijn we dan ook inmiddels al druk bezig met de uitwerking van deze plannen en verwachten in het najaar 2016 het geheel helder en presentabel te hebben.

De komende maanden wordt de organisatie van De Haan IT Nederland B.V. verder versterkt en geprofessionaliseerd.
Zo is inmiddels al een nieuwe Manager CIO aangesteld die verantwoordelijk zal worden voor de architectuur van de diverse softwarepakketten en de verdere ontwikkeling hiervan, want als De Haan IT Nederland B.V. blijven we natuurlijk voorop lopen met onze softwareproducten.

Verder valt onder deze functie de ontwikkeling van en realisatie van beleid ten aanzien van een voorspelbare software development live-cycle, versiebeheer (algemeen, naar landniveau, klantniveau, branches etc.) alsmede de aanname en aansturen van onze softwareontwikkelaars.
Om te zorgen dat De Haan IT Nederland B.V. vooroploopt in de markt zal De Haan IT Nederland B.V. blijven investeren in onderzoek om onze klanten de voorsprong te geven die ze alleen dankzij onze producten gewend zijn.

De softwaregroep gaan we verdelen in 2 groepen:

De groep die dagelijks bezig is met het verbeteren en door-ontwikkelen van onze softwareproducten. We willen geïnspireerd worden door onze klanten, maar vooral ook hen blijven inspireren. Daar staan we immer ook om bekend: vernieuwend.

De groep die dagelijks bezig is met onze klanten: maken van maatwerk, koppelingen met ERP of financiële pakketten, koppelingen met hardware, testen van software en nieuwe applicatie etc. En natuurlijk de presentatie van data, verkregen via onze software, met BI-tool’s. Ook hier staan we om bekend: niet denkend vanuit een standaardproduct, maar denken in de specifieke behoefte van de individuele klant.

De focus

De focus van beide groepen mag dan verschillend zijn, we gaan de komende maanden hard werken aan een eenduidige werkproces op het gebied van opleveringen, ontwikkelen, documenteren en het komen van een duidelijk en éénduidig proces.

Beiden groepen zullen bestaan uit eigen, vaste medewerkers van De Haan IT Nederland B.V., omdat wij het essentieel vinden om deze knowhow in huis te hebben. Vandaar dat we de organisatie op korte termijn gaan versterken met medewerkers. Ook op het gebied van BI-tools, van databases, van hardware en van software-koppelingen met vele andere pakketten. Deze knowhow hangt immers nauw samen met onze kern-producten en het gebruikersgemak van onze klanten.

Ook de Customer Service gaan we sterk professionaliseren. We willen niet alleen bekend staan om een uitstekend product, maar ook om een geweldige service. De verdere uitbouw van deze afdeling zal nog niet makkelijk zijn, want sommige problemen die klanten melden zijn erg makkelijk op te lossen, anderen zijn meer fundamenteel. Sommige problemen zijn eigenlijk wensen, anderen kunnen de gang van zaken blokkeren. En sommige issues lijken software problemen, doch zijn later toch terug te voeren tot hardware-issues. Maar in alle gevallen willen we de klant snel en adequaat te woord staan en de juiste interne knowhow snel koppelen aan de specifieke problematiek.

We gaan het implementatie team nog duidelijker positioneren. Een team, die volgens duidelijke templates met de implementaties belast van onze software producten belast zijn, die opleidingen initiëren etc. Met hen ervaart de klant vaak voor het eerst het feest, zoals samenwerking met De Haan IT Nederland B.V. beleefd moet worden.