Over ons

Algemene informatie over De Haan IT Nederland B.V.

Ons doel: data bundelen, handelingen automatiseren & eenvoudig maken.

De onderneming

 

De onderneming is met ca. 40 medewerkers een kleine, dynamische onderneming. De teamspirit is groot, waarbinnen iedereen zijn eigen functie heeft. De organisatie werkt professioneel en biedt alle ruimte voor creativiteit. De sfeer is informeel. Successen worden gezamenlijk gedeeld, bij tegenslag draagt iedereen bij om er alsnog een succes van te maken.

De Haan IT Nederland B.V. is onderdeel van De Haan IT International B.V., die op haar beurt weer eigendom is van Groupe Cullinan SA, gevestigd in Zwitserland. Daarnaast zijn er verkoopkantoren in Duitsland, Zwitserland en België.
Deze stap is genomen om de diensten van de De Haan IT alle vrijheid te geven zich maximaal te kunnen ontplooien.

De focus ligt op:
I:    Een sterke (internationale) groei en een
II:   Professionalisering van de organisatie.

Binnen De Haan IT liggen de ambities hoog. In 2018 betekent een sterke groei t.o.v. 2017 terwijl ook de vooruitzichten voor 2019 extreem goed zijn. Succes is een keuze.

In 2016 is de naam gewijzigd van De Haan B.V. in De Haan IT Nederland B.V. IT International B.V. Het KvK-nummer is hierbij gelijk gebleven. De nieuwe structuur is hiermede volledig afgerond.
We gaan daarmee definitief verder dan Nederland: de markt is primair Europa, met een focus op Duitsland, Zwitserland en België. Maar uiteraard ook aandacht voor alle andere Europese landen. Dat zal andere eisen stellen en inspanningen vergen van onze Afdeling Commercie. Hier zijn we dan ook inmiddels al druk bezig met de uitwerking van deze plannen.

De organisatie van De Haan IT Nederland B.V. is versterkt en geprofessionaliseerd.
De manager CIO is verantwoordelijk voor de architectuur van de diverse softwarepakketten en de verdere ontwikkeling hiervan, want als De Haan IT Nederland B.V. blijven we natuurlijk voorop lopen met onze softwareproducten.

Verder valt onder deze functie de ontwikkeling van en realisatie van beleid ten aanzien van een voorspelbare software development live-cycle, versiebeheer (algemeen, naar landniveau, klantniveau, branches etc.) alsmede de aanname en aansturen van onze softwareontwikkelaars.
Om te zorgen dat De Haan IT Nederland B.V. vooroploopt in de markt zal De Haan IT Nederland B.V. blijven investeren in onderzoek om onze klanten de voorsprong te geven die ze alleen dankzij onze producten gewend zijn.

De softwaregroep gaan we verdelen in 2 groepen:

De groep die dagelijks bezig is met het verbeteren en door-ontwikkelen van onze softwareproducten. We willen geïnspireerd worden door onze klanten, maar vooral ook hen blijven inspireren. Daar staan we immer ook om bekend: vernieuwend.

De groep die dagelijks bezig is met onze klanten: maken van maatwerk, koppelingen met ERP of financiële pakketten, koppelingen met hardware, testen van software en nieuwe applicatie etc. En natuurlijk de presentatie van data, verkregen via onze software, met BI-tool’s. Ook hier staan we om bekend: niet denkend vanuit een standaardproduct, maar denken in de specifieke behoefte van de individuele klant.

De focus

De focus van beide groepen mag dan verschillend zijn, maar ze werken beiden aan een eenduidige werkproces op het gebied van opleveringen, ontwikkelen, documenteren en het komen van een duidelijk en éénduidig proces.

Beiden groepen bestaan uit eigen, vaste medewerkers van De Haan IT Nederland B.V., omdat wij het essentieel vinden om deze knowhow in huis te hebben. Vandaar dat we de organisatie hebben versterkt met bezielende medewerkers. Ook op het gebied van BI-tools, van databases, van hardware en van software-koppelingen met vele andere pakketten. Deze knowhow hangt immers nauw samen met onze kern-producten en het gebruikersgemak van onze klanten.

Ook de Customer Service is sterk geprofessionaliseerd. We willen niet alleen bekend staan om een uitstekend product, maar ook om een geweldige service. Sommige problemen die klanten melden zijn erg makkelijk op te lossen, anderen zijn meer fundamenteel. Sommige problemen zijn eigenlijk wensen, anderen kunnen de gang van zaken blokkeren. En sommige issues lijken software problemen, doch zijn later toch terug te voeren tot hardware-issues. Maar in alle gevallen willen we de klant snel en adequaat te woord staan en de juiste interne knowhow snel koppelen aan de specifieke problematiek.

Het implementatie team is duidelijker gepositioneerd. Een team, die volgens duidelijke templates met de implementaties belast van onze (software) producten belast zijn, die opleidingen initiëren etc. Met hen ervaart de klant vaak voor het eerst het feest, zoals samenwerking met De Haan IT Nederland B.V. beleefd moet worden.