Kassakeurmerkcertificaat

Ons doel: data bundelen, handelingen automatiseren & eenvoudig maken.

De waarde die wij als De Haan aan het keurmerk toedichten is groot en met name voor onze klanten. Bij complexe afrekensystemen worden veel mogelijkheden geboden en zijn er daarnaast tal van koppelingen mogelijk met bijvoorbeeld voorraad,- reserverings-, boekhoud software, websites en hardware als toegangssystemen, slagbomen en kiosken.

De “kassa” is een hart van de operatie en de bron van de management informatie. Het is essentieel dat alle informatie klopt en je blind kunt varen op het systeem en data. Het is dan ook onze missie om u op de toegevoegde waarde van de keuze van een keurmerksysteem te wijzen.

Het keurmerk is een baken voor kwaliteit. Hoe complexer de functionaliteiten, hoe meer koppelingen met andere systemen, des te belangrijker is het kassakeurmerk van SBA.  Betrouwbare data is voor u van groot belang voor de (dagelijkse) management informatie en input voor wettelijke opgaven en rapportages als omzet en BTW.

Uw data nu afkomstig van De Haan gecertificeerde systemen, moet veel makkelijker en eenvoudiger te controleren/verifiëren zijn door officiële instanties. En wie wil daar nu zijn tijd aan kwijt zijn? Op deze manier kunnen de Belastingdienst en andere ketenpartijen toegang krijgen tot data in het afrekensysteem en daarmee sneller en makkelijker controleren. Bij u als gebruiker van een keurmerksysteem zit dit tenslotte wel goed.

Het verkrijgen van de SBA Mascotte BAS werd feestelijk gevierd.

Menu